Vejledning i 8. klasse

I 8. klasse bliver du introduceret til uddannelsessystemet, der følger efter 9. klasse.

I 8. klasse skal du begynde at gøre dig tanker om dit uddannelsesønske efter 9. klasse. Du introduceres til uddannelsessystemet gennem introduktionskurser på ungdomsuddannelserne og den elektroniske uddannelsesportal Uddannelsesguiden. På Uddannelsesguiden kan du og dine forældre finde alle oplysninger om uddannelser og få svar på mange spørgsmål. 

I løbet af 8. klasse skal dine lærere og din UU-vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat. Det betyder, at de skal vurdere, om du er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Din lærer og UU-vejleder vil fortælle dig mere om det i løbet af efteråret i 8. klasse.

Du skal i løbet af 8. klasse udarbejde en uddannelsesplan, som er en del af din elevplan. Uddannelsesplanen skal du arbejde videre med i 9. klasse.

Uddannelsesguiden