Vejledning i 10. klasse

I 10. klasse deltager du i obligatoriske brobygningsforløb til ungdomsuddannelser. Du har også mulighed for at deltage i brobygning på erhvervsuddannelser og for at komme i erhvervspraktik.

Da 10. klasse er et afklaringsforløb, skal alle deltage i brobygningsforløb til ungdomsuddannelser. Disse forløb har en varighed af 2 og 3 dage, hvoraf mindst det ene forløb skal foregå på en erhvervsskole.

Udover den obligatoriske brobygning har du mulighed for at deltage i brobygning på erhvervsuddannelser samt erhvervspraktik. Derudover skal du lave en OSO-opgave (Obligatorisk Selvvalgt Opgave), som omhandler dit valg af job og uddannelse.

Ønsker om brobygning og erhvervspraktik skal hænge sammen med dine planer om valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Vejledning i 10. klasse fokuserer på, hvad du skal efter 10. klasse. Skal du i gang med en ungdomsuddannelse? Eller har du brug for at prøve noget helt andet end at gå i skole? Dette skal vejledningen hjælpe dig med at afklare.

For at kunne træffe det rette uddannelsesvalg er det vigtigt, at du har et klart billede af dig selv, dine arbejdsvaner, interesser, evner og stærke sider. Derfor skal du fortsætte arbejdet med din uddannelsesplan i samarbejde med dine forældre, lærere og din UU-vejleder. Hvis du søger en ungdomsuddannelse efter 10. klasse, kræver det, at din UU-vejleder vurderer din uddannelsesparathed.

Din uddannelsesplan ligger på minuddannelse.net. Her skal du logge ind med dit UNI-C login, som du har fået af skolen.