Unge med særlige behov

Specialvejledning i grundskolen

Som udgangspunkt følger vejledning i specialklasser den ordinære vejledning.

Der vil dog være mulighed for individuelle løsninger på specifikke områder. Fx brobygning og praktikforløb.

Individuelt tilrettelagte uddannelser

Hvis du af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, kan du søge ind på en individuelt tilrettelagt uddannelse.

EGU (Erhvervsgrunduddannelse)
STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Vi samarbejder også med Jobcenter Randers om særligt tilrettelagte afklaringsforløb. 

Specialefterskoler

For mange unge er specialefterskoler en god mulighed. 

Du kan læse mere på specialportalen