Forældre

Forældre kan støtte deres børns uddannelsesvalg på flere forskellige måder - i samarbejde med UU Randers.

Indflydelse 

I har stor indflydelse på jeres barns valg af uddannelse. Som forældre kan I støtte vejledningsprocessen på flere måder:

  • Tal med jeres barn om fremtiden og ønsker om uddannelse.
  • Vis interesse for jeres barns uddannelsesplan.
  • Tal med jeres barn om mulighederne for at vælge introduktionskurser og brobygning.
  • Vær tydelige i jeres egne holdninger og forventninger til jeres barn.

Samarbejde mellem UU-vejleder og forældre

I UU Randers mener vi, at forældresamarbejde er vigtigt. I grundskolens ældste klasser deltager vi i forældremøder på flere klassetrin. Dels for at orientere jer om årets gang i vejledningen, herunder de aktiviteter vi forbereder for jeres børn. Dels for at I kan møde jeres barns vejleder, således at kontakten let kan etableres, når jeres barn har brug for uddannelsesvejledning.

Efter grundskolen vægter vi ligeledes forældresamarbejdet højt, og vi opfordrer jer forældre til at være en del af de vejledningsaktiviteter, der måtte opstå i forbindelse med et afbrud på en ungdomsuddannelse eller ved uafklarethed vedrørende uddannelsesvalg.