Talentspejderne

Hvis du bliver udvalgt til at få en mentor, skal du være rigtig glad. Du er blevet udvalgt, fordi UU-vejlederen og lærerne på din skole kan se, at du ved at få en talentspejder kan udvikle dine evner og talenter.

Du kan læse mere om talentspejderne på: http://talentspejderne.dk/