Klar parat

Klar Parat er et vejledningstiltag for en udvalgt gruppe af 8. klasses elever i Randers Kommune

Klar Parat er et nyt vejledningstiltag for en udvalgt gruppe af 8. klasses elever i Randers Kommune.

Klar Parat skal ”danne bro” i forhold til den videre uddannelsesvejledning i 8. klasse, hvor flere vejledningsaktiviteter iværksættes.

Eleverne får:

 • Styrket deres selvværd
 • Kendskab til ungdomsuddannelser
 • Kendskab til erhvervsmuligheder
 • Fælles sociale oplevelser
 • Udvidet deres muligheder for at vælge
 • Øget deres motivation for uddannelse

Hvilke elever kan deltage?

 • Elever der har brug for øget opmærksomhed og vejledning, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Elever hvor adfærdsmæssige problemer ikke er skyld i et manglende udbytte af undervisningen.
 • Elever fra hjem uden længerevarende uddannelsestradition.
 • Elever med manglende selvværd.

Elever udvælges i forhold til de udfordringer, de skønnes at få i forløbet frem til start af ungdomsuddannelse.

Udfordringerne kan være af social, faglig eller sproglig karakter og kan komme til udtryk gennem manglende fremmøde, manglende aktivitet i timerne og faglige problemer.

Hvordan udvælges eleverne?

Klasselæreren i hver enkelt 8. klasse beslutter i samarbejde med den enkeltes skoles UU-vejleder, hvilke elever der kunne have gavn af at deltage i Klar Parat. Indstillingen foregår i løbet af marts måned. Klasselæreren udfylder tilmeldingsblanketten, der udleveres af UU-vejlederen og returneres til denne. Den endelige udvælgelse foretages af tovholderne på projektet.

Indhold

 • Ryste sammen-aktiviteter
 • Selvtillidsøvelser
 • Besøg på ungdomsuddannelser
 • Besøg på andre skoleformer
 • Virksomhedsbesøg

Kontaktpersoner

Betina W. Laursen, Projektmedarbejder - mobil: 23 81 56 03 eller mail: bwl@randers.dk

Rikke Mejlby Kramer, UU-vejleder - mobil: 24 90 05 50 eller mail: rikke.kramer.mejlby@randers.dk