Til lærerne

Godt samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-vejleder fremmer vejledningen. Et godt vejledningsforløb er et samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-vejleder. Det har derfor højeste prioritet for os, at vi til stadighed udvikler det gode samarbejde, og at UU-vejlederne er altid åbne for henvendelser.

Introduktionskurser i 8. klasse

Klasselæreren og UU-vejlederen er fælles om at sikre, at den enkelte elev får det bedste grundlag for at træffe beslutning om valg af ungdomsuddannelse.

Brobygning i 9. klasse

Klasselæreren og UU-vejlederen samarbejder om brobygningsforløbet for de enkelte elever.

Brobygning i 10. klasse

Klasselærer og UU-vejleder samarbejder om at udarbejde de bedste brobygningsforløb for de enkelte elever på 10. årgang.

Uddannelse og Job

Uddannelse og Job er et obligatorisk emne på 0.–10. klassetrin. Klasselæreren og klassens øvrige lærere udarbejder emnet i fællesskab.

Fagforeningsbesøg i 8. klasse

Alle skoler, som har 8. klasse, tilbydes et besøg i en fagforening.

Økonomisk Skoledag

Her kan du læse om arrangementet Økonomisk Skoledag.

Erhvervspraktik

Skolens UU-vejleder forbereder sammen med klasselærerne eleverne på deres erhvervspraktik.

Klar parat

Klar Parat er et vejledningstiltag for en udvalgt gruppe af 8. klasses elever i Randers Kommune

DM i Skills

DM i Skills bliver afholdt én gang om året og er de årlige danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. Det næste DM i Skills finder sted 4.-6. februar 2016 i Messe C i Fredericia.

Talentspejderne

Hvis du bliver udvalgt til at få en mentor, skal du være rigtig glad. Du er blevet udvalgt, fordi UU-vejlederen og lærerne på din skole kan se, at du ved at få en talentspejder kan udvikle dine evner og talenter.

Projekt selvstændig

"Projekt Selvstændig" er et forløb, der har opstart i september og afsluttes i maj måned. Her får elever i 7. til 9. klasse mulighed for at afprøve drømmen om at starte egen virksomhed. En rigtig virksomhed med rigtige penge!