UU vejleder til specialelever i grundskolen

UU vejleder til specialelever i grundskolen

04. maj 2016 - Oprettet af Annika Illum

Da en af vores vejledere har valgt at gå på pension, søger vi en ny kollega til en fast stilling som vejleder for specialelever i grundskolen med ansættelse pr. 1. august 2016.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) har til opgave at vejlede unge om valg af ungdomsuddannelse og erhverv fra 7. klasse og frem til de fylder 30 år. I UU Randers sætter vi en ære i at levere vejledning af høj kvalitet og gøre en forskel for de unge, vi arbejder med. Det betyder, at vi hele tiden søger ny viden, ser kritisk på egen praksis og søger nye veje sammen med vores samarbejdspartnere.
 
UU Randers udgør, sammen med Jobcenterets unge-team, Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR), der er indgangen til kommunen for alle uddannelsessøgende og potentielt uddannelsessøgende mellem 15 og 29 år. UUR har til huse i lokaler på Tradium på Vester Alle i Randers.
 

UU Randers er organiseret i tre områder

  • Grundskolen, som arbejder med de unge fra 7. – 10. klasse,
  • Ungevejledningen, som arbejder med de 15- 29 årige unge
  • Specialområdet, som arbejder med unge på specialskoler og STU- området.
 
Den opslåede stillingen som vejleder for specialelever er forankret i grundskolen-gruppen, men der vil også være et tæt samarbejde med kollegaerne på specialområdet, der især arbejder med STU. 
 
Da specialeleverne i grundskolen fordeler sig på en række forskellige skoler/klasser, er det en forudsætning, at du, med afsæt i din arbejdsplads på UUR på Vester Alle, formår at etablere gode og effektive samarbejdsrelationer med personale og ledelse på op til 6-8 forskellige skoler. Foruden gode samarbejdsevner vil det kræve, at man formår at selvstændigt, struktureret og kan kommunikere klart i både skrift og tale.  
 

Mere konkret omfatter stillingen bl.a. følgende opgaver

  • individuel vejledning om uddannelsesmuligheder for elever med særlige behov
  • tæt samarbejde med medarbejdere i specialklasser om at forberede eleverne til livet efter folkeskolen
  • understøtte processerne omkring uddannelsesparathedsvurderingerne.
  • netværksmøder m. forældre, skolerepræsentanter, sagsbehandlere m.m.
  • etablering af praktikker .

Vi forventer, at du har dokumenteret arbejdserfaring med specialeelever i grundskolen og gerne erfaring med vejledning i grundskolen.
Du skal være i stand til at kunne finde løsningsmuligheder for elever, der ikke umiddelbart passer ind i det ordinære uddannelsessystem.  
 
Det forventes, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Ligeledes vil det være en fordel, at du har en Diplomuddannelse i vejledning.

Du skal kunne arbejde ud fra en årsnorm med væsentlige afvigelser pr. uge hen over året. Som person skal du have et positivt menneskesyn, være fleksibel og brænde for at skabe løsninger, der gør en forskel for de unge.

Som medarbejder i UU Randers kan du forvente at blive en del af en medarbejdergruppe bestående af 24 ambitiøse kollegaer, der er stærkt engagerede i at vejlede og støtte unge mennesker i forhold til at gennemføre en uddannelse. Alle medarbejderne har øje for at drage omsorg for hinanden i en hektisk hverdag, hvor det eneste stabile er forandringer.